L'aplicatiu que necessita la seva organització per a una gestió integral i avançada de brigades de treball

> Ofereix una visió global de tot el procés productiu

> Incrementa la disponibilitat i la productivitat dels Recursos Humans

> Aplica estàndards de qualitat i dixa objectius de productivitat

> Redueix els costos operatius

> Proporciona sistemes de càlcul per ajudar en la presa de decisions

> Administra els recursos amb major facilitat

> Millora la planificació del treball i les activitats de serveis

> Millora el rendiment dels equips i la disponibilitat la seva operativa

Gestor de brigades ofereix una solució integral completa

TacProd

Planificació de treball

Planificació de treball

Crea les ordres de treball per cada pressupost a partir de l'acceptació d'aquest.

Control dels llocs de treball

Analitza els diferents llocs de treball on es realitzen les tasques de les ordres de treball.

Gestió de tasques

Controla les tasques de treball per cada pressupost i per cada brigada, permetent estandaritzar de forma homogènia la forma de treballar a tota l'empresa.

Organització del treball

Organització de torns i suplències de la plantilla

Planifica de forma àgil l'organització de les brigades i treballadors o treballadores assignats a cada ordre de treball.

Gestió de permisos

Dona accés a tothom en funció del seu nivell de permís dins l'aplicatiu.

Gestió de Pressupostos

Elavoració de pressupostos

Elabora tots els pressupostos amb el mateix format dins una plataforma centralitzada, augmentant així la productivitat i el control de la traçabilitat del procés productiu.

Recull la documentació

Guarda la documentació clau de cada pressupost així com els contractes signats dins una mateixa plataforma, a la vegada que tota aquella documentació relacionada amb cada client.

Planificació de RRHH

Gestió de brigades

Crea, gestiona i assigna ordres de treball a les diferents brigades des d'un sol punt.

Gestió de la plantilla

Dinamitza els processos de gestió de RH en el treball, controlant la presència i l'execució dels treballs pressupostats

RAPORTS I INCIDÈNCIES

Anàlisi de les dades

A partir de totes les ades introduïdes elabora informes de control del procés productiu des de l'elaboració del pressupost fins al tancament d'aquest.

Gestió d'incidències

Enregistra les incidències detectades tant per part dels treballadors com les reclamacions dels clients d'una forma sencilla, assignant-les a cada pressupost per la gestió i control de la solució proposada.

Control del procés productiu

Gestiona les inspeccions de la mateixa plataforma per analitzar la correcta realització de les tasques de treball.

Contacta amb nosaltres

He llegit, entès i accepto la Política de Privacitat.